Грудна мієлопатія

Грудна мієлопатія

73Грудна (торакальна) мієлопатія діагностується значно рідше, ніж цервікальна і люмбосакральна. Оскільки значно рідше виникають ДДЗХ, ускладнені грижами міжхребцевих дисків на грудному рівні, а також часто відносять патологію грудного рівня до ушкодження шийного відділу (нижній спастичний парапарез) і до ушкодження поперекового рівня (болі та парестезії у ногах, симптоми переміжної кульгавості). 

Клінічна картина в пацієнтів з торакальною мієлопатією дає можливість виділити чотири синдроми пошкодження спинного мозку: 

1) корінцево-пірамідний; 

2) аміотрофічний; 

3) задньобоковий;

4) поперековий.

Корінцево-пірамідний синдром характеризується болями, парестезіями рецидивуючого характеру, частіше односторонні, які локалізуються в грудній клітині, знизу живота, у паху, по передньобоковій поверхні стегон. Відмічається порушення чутливості у вигляді гіпалгезії або гіперестезії за корінцевим і провідниковим типом. 
Виникає при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях (ДДЗХ) у середньо- і нижньогрудному відділах хребта, найчастіше ускладнених кіфосколіозом. 

Часто виникають минущі парези стопи на початковій стадії захворювання, в подальшому спостерігається спастичний односторонній парапарез нижньої кінцівки та патологічні ступневі рефлекси. Також відмічається слабість у м’язах нижніх кінцівок, особливо проксимально (до 80 %).

Диференційна діагностика з радикулоневритом корінців L5 і S1 (гіпестезія в ділянці стопи та по зовнішній поверхні гомілки). 

Аміотрофічний синдром характеризується прогресуванням слабкості, стійкими атрофіями м’язів тазового пояса, розгиначів стегон, аддукторів тощо. Цей синдром може розвиватися упродовж одного місяця. Досить часто відмічається у жінок з надмірною масою тіла. 

У пацієнтів спостерігається характерна «качина хода». Об’єктивно: колінні рефлекси та вібраційна чутливість в ногах поступово знижуються, близько в 50 % – фасцикуляції в м’язах ніг, патологічні ступневі рефлекси. 

Рентгенологічно: ДДЗХ нижньогрудного і верхньопоперекового відділів хребта у вигляді деформуючого спондильозу і вираженого спондилоартрозу.

Задньобоковий синдром характеризується наростанням болів в нижньогрудному та поперековому відділах хребта, парестезій і слабкості в ногах, сенситивної атаксії протягом 1–2 місяців. Відмічається рідше за інші синдроми. У пацієнтів у анамнезі (до 30 %) – травма хребта зі скороминущим больовим синдромом.

Об’єктивно: ахіллові рефлекси знижуються, випадає глибока чутливість в пальцях стоп, в період загострення може спостерігатися гіпалгезія за провідниковим типом, минущі патологічні ступневі рефлекси. 

При МРТ часто виявляється у нижньогрудному відділі грижа міжхребцевого диска, ускладнена місцевим стенозом хребетного каналу.

89

Оперізуючий герпес

Оперізуючий герпес

Ураження корінців оперізуючим герпесом, що ускладнюється невралгією, цукровим діабетом, а також переломами грудних хребців. Не дивлячись на різноманітні причини виникнення, симптоматика у них однакова. Біль у цих випадках, як правило, тривала, інтенсивна, локалізується в зоні відповідного сегменту, носить стягуючий або пекучий характер, що часто супроводжується короткими прострілами (ланцинуючий біль). Біль посилюється вночі і при рухах в грудному відділі хребта. Часто виявляються порушення чутливості: гіперестезія, гіпералгезія і гіперпатія в уражених сегментах.

Стеноз хребетного каналу

Стеноз хребетного каналу

Під стенозом хребетного каналу (spinal stenosis) розуміємо звуження його просвіту на будь-якому рівні. 

 Клінічна анатомія стенозу хребетного каналу

Поперековий стеноз може виникнути в центрі, збоку спинномозкового каналу або в отворі, призначеному для нервового корінця. Ці місця напруги в хребті чітко збігаються з больовими відчуттями у різних частинах ноги:

  1. Центральний стеноз викликає біль під час ходи в одній або обох ногах.
  2. Бічний стеноз провокує біль, який розповсюджується вниз по нозі під час стояння.
  3. Стеноз нервового отвору призводить до постійного болю в нозі, незалежно від положення.

Стеноз може захоплювати один сегмент при остеохондрозі або декілька сегментів – при спондилоартрозі, деформуючому остеоартрозі. Це залежить від поширеності та характеру дистрофічного процесу в хребті.

Загальновідомо, що остеоартроз (і дорсалгія) не супроводжуються вісцеральною патологією, але характеризуються вираженим, хронічним болем, значно підвищують ризик розвитку кардіоваскулярних катастроф. Тобто ризик летальних ускладнень з боку серцево-судинної системи у пацієнтів, які страждають цим «несмертельним» захворюванням, в 1,7 раза вищий, зокрема при метаболічному синдромі.

121 o

Взагалі, патофізіологічні механізми появи властивих стенозу скарг обумовлені поєднанням трьох груп факторів:

– підвищення тиску в епідуральному просторі;

– асептичне запалення;

– ішемія. 

Ці фактори виникають через хронічне стиснення нервово-судинних елементів хребетного каналу. В результаті хронічної компресії кількість крові зменшується і виникає ішемія нервового корінця і/або кінського хвоста (залежно від локалізації стенозу). 

Зі свого боку, ішемія сприяє демієлінізації, утворенню злук між м’якою та арахноїдальною оболонками спинного мозку, виникненню фіброзу сполучної тканини і рубцево-злуковому епідуриту. По мірі збільшення фізичного навантаження (наприклад, при ході) потреба в кисні зростає і відповідно виникають біль у спині і/або нижніх кінцівках, слабкість в них. Подібний механізм – при тунельних компресійно-ішемічних невропатіях. Тому при таких станах ефективні озоно-кисневі крапельниці, де озону – 5 %, а кисню – 95 %.

На практиці користуються класифікацією стенозів хребетного каналу, заснованою на патогенезі і локалізації стенозу.

122 o

При вроджених стенозах хребетного каналу частіше спостерігається звуження його середньосагітального діаметра, тобто за локалізацією стеноз є центральним.

Набутий стеноз пов’язаний з дегенеративно-дистрофічними змінами, зокрема остеохондрозом хребта, який проявляється на п’ятому-шостому десятилітті життя, хоча починає формуватися набагато раніше. Ці дистрофічні зміни суглобового хряща (зокрема артроз), є типовим звуження каналів нервових корінців, а вторинні дистрофічні зміни – в субхондральній кістці. 

Підвищення венозного тиску під субхондральною кісткою в кістковому мозку може викликати біль (інколи називаючому «кістковою жабою»). Характер набутих стенозів, які розвиваються при грижах міжхребцевих дисків, залежить від зони «випадання» грижі, а сама грижа позначається як медіальна, медіолатеральна, латеральна або форамінальна (мал. 1). І тому найбільше клінічне значення мають стенози хребетного каналу, які розвиваються при грижах міжхребцевих дисків. 

 125 o

Мал. 1

Хоч за іншою версією, до стенозу, як правило, не відносять звуження хребетного каналу, спричинене «істинними» грижами міжхребцевих дисків, які викликають гострий корінцевий синдром. 

До розвитку звужень хребетного каналу можуть призводити такі патологічні стани.

Характер і ступінь важкості клінічних проявів стенозу хребетного каналу:

I ступінь важкості – легкі явища переміжної кульгавості, слабко виражений больовий синдром, хода не порушена; 

ІІ ступінь – помірно виражені явища переміжної кульгавості, помірно виражений больовий синдром, хода порушена слабо, хода без сторонньої допомоги;

III ступінь – виражені явища переміжної кульгавості, виражений больовий синдром, хода зі сторонньою допомогою; 

IV ступінь – важкі приступи переміжної кульгавості, різко виражений больовий синдром, хворий не ходить.

123 o

Характер протікання захворювання: 

1 – прогресуючий (швидко або повільно),

2 – рецидивуючий:

– стадія загострення;

– стадія ремісії;

– стадія регресу;

3 – стаціонарний.

Проте, все ж таки звуження (стеноз) хребетного каналу, який не проявляється особливими клінічними ознаками, ще не є захворюванням. З іншого боку, встановлювати діагноз «стеноз хребетного каналу» без урахування клінічних проявів, лише на підставі додаткових методів обстеження неправомірно (прим. – тому й вони називаються «додаткові», тобто другорядні). При проведенні МРТ у пацієнтів віком старше 60 років були виявлені ознаки звуження хребетного каналу на рівні поперекового відділу в 21 %, при цьому лише 33 % з них висловлювали скарги, які характерні для стенозу.

Клінічні прояви стенозу хребетного каналу залежать від рівня стиснення (шийний, грудний або поперековий), ступеня звуження і швидкості розвитку. 

У монографії Ю.О. Зозулі, Є.Г. Педаченко, Є.І. Слинька (2006) наведена таблиця частоти виникнення симптомів у пацієнтів зі стенозом хребетного каналу.

124 o

Рівень стиснення визначає об’єм провідникових неврологічних порушень, які розвиваються нижче за рівень ушкодження. Ступінь стенозу визначає глибину неврологічної патології – від парестезій, скороминущого відчуття оніміння, а також слабкості до парезів і плегій.

Пацієнтів турбують болі, парестезії, минущі рухові порушення при слабкій вираженості або відсутності неврологічних знаків ушкодження нервової системи, які приєднуються лише в термінальній стадії у зв’язку з розвит-ком компресійно-ішемічної радикуло- або мієлопатії.

Є достатньо пацієнтів, у яких: 1) при наявності характерних клінічних симптомів стенозу відсутні звуження хребетного каналу за даними рентгенологічного дослідження або 2) при вираженому звуженні хребетного каналу відсутні будь-які клінічні симптоми. Майже у 20 % осіб похилого та старечого віку спостерігається асимптомне звуження хребетного каналу, про що свідчать дані нейровізуалізуючих методів. Тобто у таких пацієнтів не встановлюють діагноз «стеноз хребетного каналу».

«Клініка доктора Довгого» заснована у 2007 році на базі Київської обласної клінічної лікарні.

Засновник клініки Довгий І.Л. - кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломного навчання (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, заступник голови ВАНР, віце-президент УАОХ мануальних терапевтів

Украина, Киев, ул. Баггоутовская, 1
(Киевская областная клиническая больница)

Телефоны:
(097) 188-10-35
(044) 227-43-21

Время приема: 8.00 – 18.00,
понедельник – пятница.
Клиника находится в поликлинике больницы
(вход с левой стороны, снаружи здания).

Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

м. Київ, вул. Багговутівська, 1
(Київська обласна клінічна лікарня)

телефони:
(097) 188-10-35
(044) 227-43-21

Час прийому: 8.00 - 18.00,
Понеділок - п'ятниця.

Клініка знаходиться в поліклініці лікарні
(вхід з лівої сторони, зовні будівлі).