Оцінка суб’єктивного сприйняття болю

Оцінка суб’єктивного сприйняття болю

Візуальна аналогова шкала, вербальна оцінкова шкала й оцінка сприйняття болю за допомогою процентної шкали є найпростішими тестами для кількісної оцінки сприйняття болю.

Візуальна аналогова шкала (ВАШ) являє собою відрізок прямої лінії довжиною 10 см, початкова крапка якої відповідає відсутності болю, а кінцева – нестерпним больовим відчуттям. На цьому відрізку інколи роблять сантиметрові відмітки, інколи не роблять. На нашу думку, краще, щоб ВАШ була з відмітками. Хворий відображає силу болю в період обстеження у вигляді оцінки на даному відрізку. Дослідник зіставляє відстані «до і після» лікування, що дозволяє оцінити динаміку сприйняття пацієнтом своїх больових відчуттів. 

Чотирискладова візуально-аналогова шкала болю використовується для оцінки безпосередньо больового синдрому, характеризує «розмах» суб’єктивних больових відчуттів у процесі захворювання (М. фон Koфф та ін., 1993).

Вербальна оцінкова шкала містить ряд слів, що описують силу болю: біль відсутній, слабкий, помірний, сильний, найсильніший. Оцінкою сили болю служить порядковий номер обраного визначення. У цій шкалі мале число наявних визначень болю заважає виявленню тонких змін стану хворого, що і є недоліком цього тесту.

Процентна шкала проводиться в такий спосіб: хворого просять позначити інтенсивність його початкового болю за 100 % і вказати, на скільки відсотків зменшився біль до кінця лікування. 

Малювання болю: пацієнта просять заштрихувати на намальованому контурі людського тіла ті ділянки, де він відчуває біль, різним за інтенсивністю або за характером больовим відчуттям відповідає різна інтенсивність або різні способи штрихування. 

Комбінована шкала болю, у якій для кількісної характеристики больового синдрому використовують поєднання візуальних, цифрових і вербальних шкал і являє собою пряму горизонтальну лінію довжиною 10–15 см. З рівними проміжками над лінією розташовуються опорні слова-дескриптори, а під лінією – опорні числа від 0 до 10: так над цифрами 1–2 розміщене слово «слабка», над цифрами 2–4 – «помірна», над 4–6 – «сильна», над 6–8 – «дуже сильна», над 8–10 – «нестерпна». Опорні слова полегшують задачу вибору вихідного рівня болю, опорні числа дозволяють точніше визначити кількісну характеристику болю, а відсутність розподілів на прямій лінії рятує пацієнта від відомої прив’язки до конкретних точок на ВАШ. 

Принцип використання аналогових шкал і методу малюванням болю лежить в основі багатьох опитувачів.

Висока чутливість і простота використання методу рангової шкальної оцінки дозволяють досить точно визначити кількісні характеристики болю й піддати їх математичній обробці. Однак, ці методи не дають можливості оцінити якісні характеристики больового відчуття. 

Опитувач болю Макгілла (McGill University Pain Questionnaіre – MPQ) – найпоширеніший метод оцінки болю. Опитувач спрямований на суб’єктивне сприйняття пацієнтом характеру болю і на оцінку його інтенсивності. 

Макгілловський больовий опитувач запропонували Р. Мелзак і У. Toрґeрсoн для більш точної якісно-кількісної оцінки болю. Опитувач отримав ім’я університету, у якому він був створений.

3 т1.pdf Foxit Reader

Саме цей опитувач отримав міжнародне визнання і переведений на більшість європейських мов.

Опитувач містить 78 слів-дескрипторів (лат. descriptor – описуюючий) болю, згрупованих у 3 класи і 20 підкласів за принципом смислового значення. 1-й клас – сенсорний, містить у собі з 1-го по 13-й підкласи; 2-й клас – афективний – з 14-го по 18-й підкласи; 3-й клас – еволютивний (розкривається) – 19-й і 20-й підкласи. 

Математична обробка даних зводиться до отримання в основному двох показників: 1-й – ранговий індекс болю є сумою рангів відзначених дескрипторів (ранг – це порядковий номер слова-дескриптора в даному підкласі зверху вниз), 2-й – число обраних дескрипторів болю. Ці показники можуть бути підраховані як для всіх класів разом, так і для кожного окремо.

Запропонований опитувач дозволяє не тільки якісно і кількісно визначити больове відчуття, але і зробити заключення про психоемоційний стан пацієнта. Так, показники афективного класу виявляються значно вищі в емоційно-лабільних осіб і жінок, а також у пацієнтів із хронічним болем. 

Опублікована ще в 1975 р. довга версія тесту припускала, як відмічалося раніше, обчислення 3-х балів, що відображають сенсорне, афективне й оцінне описання болю. Надалі була розроблена коротка версія опитувача Макгілла, на думку Р. Мелзака (1987) значно зручніша для використання в клінічній практиці. Коротка версія включає 15 описів болю, зокрема 11 з них відносяться до сенсорного компонента, а 4 – до афективного, та 4-х бальну шкалу оцінки інтенсивності болю (за якою оцінюються всі 15 пунктів опитувача). Після заповнення бланка розраховуються 3 бали: «сенсорний» бал – сума оцінок за пунктами 1–11, «афективний» бал – сума оцінок за пунктами 12–15 і загальний бал болю – сума оцінок за всіма 15 пунктами опитувача. Також коротка версія опитувача Макгілла передбачає визначення індексу інтенсивності існуючого болю. 
Інтенсивність існуючого болю

0 Немає болю__________________

1 Слабкий_____________________

2 Дискомфортний_______________

3 Призводить до дистресу________

4 Жахливий___________________

5 Нестримний__________________

«Клініка доктора Довгого» заснована у 2007 році на базі Київської обласної клінічної лікарні.

Засновник клініки Довгий І.Л. - кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломного навчання (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, заступник голови ВАНР, віце-президент УАОХ мануальних терапевтів

Украина, Киев, ул. Баггоутовская, 1
(Киевская областная клиническая больница)

Телефоны:
(097) 188-10-35
(044) 227-43-21

Время приема: 8.00 – 18.00,
понедельник – пятница.
Клиника находится в поликлинике больницы
(вход с левой стороны, снаружи здания).

Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

м. Київ, вул. Багговутівська, 1
(Київська обласна клінічна лікарня)

телефони:
(097) 188-10-35
(044) 227-43-21

Час прийому: 8.00 - 18.00,
Понеділок - п'ятниця.

Клініка знаходиться в поліклініці лікарні
(вхід з лівої сторони, зовні будівлі).