Поверхнева багатоголкова терапія з використанням пристроїв аплікаційних Ляпка

Поверхнева багатоголкова терапія з використанням пристроїв аплікаційних Ляпка

 

Поверхнева багатоголкова терапія займає чільне місце в арсеналі лікарів багатьох спеціальностей, зокрема лікарів-рефлексотерапевтів, як ефективний і безпечний метод стимуляції рефлексогенних зон.

Клінічний досвід доводить високу ефективність впливу на точки акупунктури (ТА), як при гострій, так і при хронічній патології.

Відповідна реакція організму при впливі на ТА реалізується через НС з включенням нейрогуморальних механізмів. Стимуляція ТА викликає найбільш виражену рефлекторну реакцію в межах того метамера або спінального сегмента, з яким вони найбільш тісно пов’язані. Цей принцип, що отримав назву «метамерна рефлексотерапія», має чітке нейроанатомічне обгрунтування, бо до окремих спинномозкових сегментів відносяться не тільки відповідні ділянки шкіри, але і відповідні м’язи, кістки та зв’язки, судини і внутрішні органи.

Адекватна стимуляція ТА фізичними подразниками сприяє, за рахунок зворотних зв’язків, гармонізації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-адреналової систем.

Впливи поверхневої багатоголкової терапії надають як загальне (збільшення загальної неспецифічної резистентності до різних стресорів, підвищення імунітету та ін.), так і вибіркову (специфічну) дію на певний орган або систему. Останнє грунтується на феномені конвергенції (от лат. convergo – зближаю) аферентних шляхів на загальних нейрональних елементах, які забезпечують взаємне переключення різносторонньої інформації як соматичних, так і вісцеральних систем на рівні метамерно-сегментарної організації. Це забезпечує можливості управління сенсорними і моторними функціями організму.

Взагалі, зони рефлекторного впливу, що застосовуються при поверхневій багатоголковій терапії, підрозділяють на неспецифічні (основні) та специфічні.
До неспецифічних відносять паравертебральні зони. Їх стимуляція застосовується незалежно від природи захворювання, але з урахуванням локалізації процесу. Так, при захворюваннях верхніх кінцівок використовують шийні паравертебральні зони, органів грудної клітки – грудні паравертебральні зони (з ThIII по ThVII хребці), органів черевної порожнини – грудні паравертебральні зони (починаючи з ThV хребця) і попереково-крижові зони, органів малого тазу та нижніх кінцівок – попереково-крижові зони.

Специфічні зони підбирають з урахуванням нозологічної форми, провідних синдромів і симптомів захворювання.

Використовують три основних принципи вибору специфічних зон впливу:

 • відповідно анатомічній проекції осередку враження;
 • по дерматомам з урахуваннямнейрометамерних взаємозв’язків;
 • по ходу акупунктурних меридіанів, включаючи найбільш значущі ТА.

Серед методів рефлексотерапії широко відома поверхнева багатоголкова різнометалева терапія з використанням аплікаційних пристроїв Ляпка, яка виконує одну з важливих рекомендацій класичної рефлексотерапії: використовувати два або більше різнозаряджених метала для більш ефективного впливу на ТА і зони.

Методики аплікаційного впливу Ляпка полягають у стимулюванні основних, а також специфічних рефлекторних точок на поверхні тіла людини. В їх основі лежить вплив на шкіру аплікаційними пристроями Ляпка різної площі, голки яких закріплені на еластичній гумовій основі і складаються з декількох металів (залізо, мідь, цинк, нікель, срібло). У місці безпосереднього контакту аплікатора з шкірою здійснюється рефлекторно-механічний вплив спеціально заточеними голками, що виключає пошкодження епідермісу, але забезпечує подразнення його поверхневих тактильних рецепторів. Відмінності в кроці голок дозволяє регулювати інтенсивність впливу. Зазначені особливості сприяють збільшенню ефектів багатоголкового впливу, з яких основними є: безпосередньо механічне подразнення рецепторного апарату шкірного покриву, виникнення електричного струму малої (фізіологічної) величини між голками з різних металів, створення депо мікроелементів безпосередньо в шкірі.

Завдяки ідеї використання голок з різних металів вдалося розширити механізми впливу поверхневого голковколювання на організм людини.

Основні з них такі:

 1. Рефлекторно-механічна дія.

Вплив великої кількості голок на шкіряний покрив з активацією рецепторного апарату викликає відповідну реакцію у вигляді активації тучних клітин, викиду в підшкірну клітковину біологічно активних речовин, медіаторів (цитокіни, ендорфіни, серотонін, гістамін та ін.), які надають як місцевий, так і загальний вплив на організм.

Поверхневе подразнення шкіри через дермато-вісцеральні рефлекторні зв’язки впливає на функцію пошкоджених органів. Подразнення тактильних і ноцицептивних рецепторів шкіри активує ендогенну антиноцицептивну систему, що дає можливість використовувати вказану методику в комплексному лікуванні пацієнтів з больовими синдромами, хронічними стадіями різних захворювань, наслідками стресу і психосоматичними порушеннями.

Великий потік аферентної імпульсації в спинний мозок призводить до активації сегментарних структур спинного мозку, сприятливо впливає на спинальні механізми регуляції проведення больової чутливості, активує вегетативні структури, стимулює сегментарну відповідь.

Місцева реакція проявляється в розширенні судин, місцевому підвищенні шкірної температури.
2. Гальвано-електрична дія.

Між голками з п’яти різних металів, при їх контакті зі шкірою, виникають гальванічні струми, інтенсивність яких пропорційна електрофізіологічному стану шкіри, так як вона є і провідником і електролітом одночасно. Величина струмів фізіологічна для організму людини. Їх виникнення при контакті аплікаторів зі шкірою потенціює ефекти поверхневого голковколювання. Наявність гальванічних струмів на кінчиках голок легко спос-терігати при приєднанні їх до мікроамперметра.

Відбувається гальваноелектрофорез металів, що входять до складу голок аплікатора. Електро-гальванічні мікроструми, що виникають між голками аплікаційного пристрою Ляпка, сприяють переходу іонів металів, що входять до складу голок, в шкіру пацієнта. Це призводить до активації обмінних процесів, як в місці дії аплікатора, так і в організмі в цілому.

 1. Імунологічні реакції.

Стимуляція гуморальної і тканинної (клітинної) ланки імунітету підвищує рівень імунного захисту та адаптації до хвороботворних впливів. Після кожної процедури спостерігається зростання чисельності активованих лімфоцитів Т-хелперів і Т-супресорів, меншою мірою натуральних кілерів і циркулюючих імунних комплексів.
Аплікаційний вплив стимулює і гуморальну ланку імунітету, про що свідчить підвищення в периферичній крові рівня активованих В-лімфоцитів.

Вплив багатоголкових різнометалевих пристроїв аплікаційних Ляпка дозволяє:

 • створити просторове складне гетерогенне електричне поле в епідермальному шарі шкіри людини за рахунок інтенсивного гальвано-електричного впливу, яке забезпечується багатоголковою рефлексотерапією, накладанням голок з різнозаряджених металів;
 • одночасно впливати на основні зони, які відносяться до хворобливої ділянки, на суміжні зони, розташовані на периферії даної ділянки, або зони іррадіації болю, на додаткові і допоміжні зони;
 • використовувати множинне голковколювання для проведення діагностичної оцінки стану систем організму.

Різні ділянки шкіри реагують на поверхневий багатоголковий вплив по-різному, що обумовлено наявністю дегенеративних процесів у внутрішніх органах, в хребті, спинно-мозкових корінцях, нервовій тканині. На шкірі ці процеси проявляються підвищеною або зниженою температурою, кровонаповненням і почервонінням або блідістю, зміною електрошкірного опору та іншими ознаками. Нормальна реакція шкіри на вплив аплікаційними пристроями Ляпка – рівномірне почервоніння; гострий період захворювання характеризується появою ділянок шкіри з яскраво-червоним відтінком і високою температурою; для хронічних процесів характерні ділянки шкіри з вираженою блідістю, зниженими температурою та чутливістю. При наступних аплікаціях відбувається відновлення патогенних зон. Спостерігається оздоровлення внутрішніх органів, що супроводжується нормалізацією кольору ділянок шкіри, відповідних зонам іннервації цих органів.

Різні форми і розміри, різноманітні прийоми фіксації дають можливість дозованого впливу аплікаційними пристроями Ляпка на шкірний покрив, аж до багатогодинної стимуляції. Зазначена простота і безпека методу дозволяють широко рекомендувати його для самостійного використання пацієнтами в домашніх умовах з метою усунення болю, а також для профілактики захворювань, що дає можливість повністю виключити або значно зменшити дозу вживаних лікарських препаратів.

Клінічне застосування поверхневої багатоголкової різнометалевої терапії аплікаційними пристроями Ляпка показало її високу ефективність при лікуванні захворювань НС, опорно-рухового апарату, патології внутрішніх органів як в комплексній терапії, так і як самостійного методу.

Ефективність аплікаційної терапії Ляпка при лікуванні больових синдромів, гіпертонічної хвороби, бронхіальної астми, безсоння, різноманітних неврозів, ендокринних порушень пов’язана з відновленням динамічної рівноваги між процесами збудження і гальмування в ЦНС, активізації метаболічних процесів, оптимізацією адаптаційних реакцій ендокринної та імунної систем, стимуляцією регенеративно-відновних процесів організму (фото 210.1, 210.2). Такий вплив не викликає побічних ефектів, сприяє оздоровленню організму, підвищенню життєвого тонусу і працездатності.

Взагалі, хронічне перебування в стані психологічного і фізичного напруження, згубно діє на людський організм, проте, дозоване застосування факторів стресу дає позитивний результат. Відбувається адаптація організму людини до умов навколишнього середовища. Завдяки чому вона стає більш сильною, витривалою, стійкою, життєздатною.

Оригінальним, що володіє потужною оздоровчою можливістю засобом є аплікаційний костюм Ляпка, під час застосування якого в організмі створюється регульований позитивний тренуючий стрес. На клітинному рівні, на рівні підсвідомості, уколами голок аплікаційного костюма Ляпка формується потужний і досить корисний сигнал тривоги, начебто імітується загроза життю, і організм миттєво переходить в особливий режим роботи, пробуджуються захисні внутрішні резерви, вмикаються механізми оздоровлення.

Аплікаційний костюм Ляпка являє собою набір «Чарівних стрічок Здоров’я», якими обгортається тіло людини повністю або фрагментарно

141 o

Рекомендовані три основні методики застосування костюма:

 1. Класична відновлювально-підготовча – задіюється до 95 % поверхні тіла; проводиться 1–2 рази на місяць; тривалість процедури становить 30–90 хвилин.
 2. Реабілітаційна – фрагменти костюма надягають на частини тіла (15–60 %), які потребують відновлення; тривалість процедури 15–50 хвилин.
 3. Передстартова – безпосередньо перед заходом, що вимагає максимальних енергетичних витрат (фізичних і психологічних); костюм одягається повністю, або частково; процедура триває не більше 5–10 хвилин.

Для максимального ефекту слід застосовувати методику обмеження і регулювання дихання з використанням Піраміди для лікувального дихання Ляпка, що створює стан дозованої гіпоксії-гіперкапнії

 

142 o

 

Правильне використання аплікаційного костюма Ляпка, поєднання аплікаційного впливу і дозованої гіпоксії-гіперкапнії надає потужний комплексний стимулюючий вплив на організм людини. Це проявляється загальним оздоровчим ефектом, нормалізацією роботи органів і систем, стабілізацією діяльності нервової та імунної систем організму, підвищенням витривалості і працездатності, покращенням загального стану, настрою, енергетичним підйомом.

«Клініка доктора Довгого» заснована у 2007 році на базі Київської обласної клінічної лікарні.

Засновник клініки Довгий І.Л. - кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломного навчання (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, заступник голови ВАНР, віце-президент УАОХ мануальних терапевтів

Украина, Киев, ул. Баггоутовская, 1
(Киевская областная клиническая больница)

Телефоны:
(097) 188-10-35
(044) 227-43-21

Время приема: 8.00 – 18.00,
понедельник – пятница.
Клиника находится в поликлинике больницы
(вход с левой стороны, снаружи здания).

Email:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

м. Київ, вул. Багговутівська, 1
(Київська обласна клінічна лікарня)

телефони:
(097) 188-10-35
(044) 227-43-21

Час прийому: 8.00 - 18.00,
Понеділок - п'ятниця.

Клініка знаходиться в поліклініці лікарні
(вхід з лівої сторони, зовні будівлі).